žiadať

koho o čo demander qqch à qqn, exiger qqch de qqn, (aj prosiť) solliciter

Nežiadajte to odo mňa.
Ne me le demandez pas.
nə mə lə d(ə)mɑ̃de pɑ
To od nich nemôžem žiadať.
Je ne peux pas le leur demander.
ʒə nə pø pɑ lə lœʀ d(ə)mɑ̃de
Žiadajú nemožné.
Ils veulent l'impossible.
il vøl lε̃pɔsibl
Žiada o miesto/prácu...
Il postule pour un poste...
il pɔstyl puʀ œ̃ pɔst
Je to žiadaný výrobok.
C'est un article demandé.
setœ̃naʀtikl d(ə)mɑ̃de
Žiada si to istý čas.
Ça exige un certain temps.
sa εgziʒ œ̃ sεʀtε̃ tɑ̃