želať

komu čo souhaiter qqch à qqn

Želám ti všetko najlepšie.
Tous mes vœux.
tus me vø
To by som ti neželal.
Je ne te le souhaiterais pas.
ʒə nə tə lə suεt(ə)ʀε pɑ