že2

as-tu dit, (vyzvanie vyjadriť súhlas) (hovor.) pas vrai ?, n'est-ce pas ?

Že ho pozdravujem.
Salue-le de ma part.
salylə də ma paʀ
Že sa pýtate!
Et vous demandez encore !
e vu d(ə)mɑ̃de ɑ̃kɔʀ !
Že sa nehanbíš!
Comment, tu n'as pas honte ?
kɔmɑ̃ˌ ty na pɑ ˈɔ̃t ?