že1

que, (pri rovnakom podmete) de +inf.

Vieš, že je bystrý.
Tu sais qu'il est intelligent.
ty sε kil εtε̃teliʒɑ̃
Sľúbil som, že tu zostanem.
J'ai promis de rester ici.
ʒe pʀɔmi də ʀεste isi
Myslím, že odišiel.
Je crois qu'il est parti.
ʒə kʀwa kil ε paʀti
Tváril sa, že ma nepozná.
Il faisait semblant de ne pas me connaître.
il fəzε sɑ̃blɑ̃ də nə pɑ mə kɔnεtʀ
Vyriešila to tak, že začala pracovať.
Elle a résolu la situation en commençant à travailler.
εl a ʀezɔly la sitɥasjɔ̃ ɑ̃ kɔmɑ̃sɑ̃ a tʀavaje
Robil sa, že spí/tam nie je.
Il faisait semblant de dormir/de ne pas y être.
il fəzε sɑ̃blɑ̃ də dɔʀmiʀ/də nə pɑ i εtʀ
Vyzerá to, že bude pršať.
Le temps est à la pluie., Il risque de pleuvoir.
lə tɑ̃ εta la plɥiˌ il ʀisk də pløvwaʀ
Nie, že by som sa bál...
Ce n'est pas que j'aie peur...
sə nε pɑ kə ʒε pœʀ
Hlavne, že...
Le plus important. c'est que...
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ se kə