zdržať sa

s'attarder, rester

Zdržal som sa v práci.
Je me suis attardé au travail.
ʒə mə sɥi ataʀde o tʀavaj
Odlet sa zdržal o tridsať minút.
Le départ de l'avion a été retardé de trente minutes.
lə depaʀ də lavjɔ̃ a ete ʀ(ə)taʀde də tʀɑ̃t minyt
Ako dlho sa zdržíš?
Tu restes combien de temps ?
ty ʀεst kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Zdržal som sa tam tri dni.
J'y suis resté (pendant) trois jours.
ʒi sɥi ʀεste (pɑ̃dɑ̃) tʀwɑ ʒuʀ
Nezdržím sa dlho.
Je ne resterai pas longtemps.
ʒə nə ʀεst(ə)ʀe pɑ lɔ̃tɑ̃