zdržať, zdržiavať

retenir, retarder

Dlho ťa/vás nezdržím.
Je ne vais pas te/vous retenir longtemps.
ʒə nə vε pɑ tə/vu ʀ(ə)təniʀ lɔ̃tɑ̃
Ospravedlňujem sa za to zdržanie.
Veuillez excuser ce retard.
vœje εkskyze sə ʀ(ə)taʀ
Už vás nebudem dlhšie zdržiavať.
Je ne vais plus vous retenir.
ʒə nə vε ply vu ʀ(ə)təniʀ
Nezdržuj ma, mám prácu.
Ne me dérange pas, j'ai du travail.
nə mə deʀɑ̃ʒ pɑˌ ʒe dy tʀavaj
Nezdržujte ma. (musím ísť)
Ne me retenez pas.
nə mə ʀ(ə)təne pɑ