zdať sa

sembler, paraître

Zdá sa, že...
Il semble que..., Il paraît que...
il sɑ̃bl kəˌ il paʀε kə
Ako sa zdá... (podľa všetkého)
Apparemment..., Comme il semble...
apaʀamɑ̃ˌ kɔm il sɑ̃bl
Zdá sa mi to nepravdepodobné.
Ça me semble peu probable/improbable.
sa mə sɑ̃bl pø pʀɔbabl/ε̃pʀɔbabl
Nezdá sa mi to smiešne.
Je ne le trouve pas drôle., Ça ne me fait pas rire.
ʒə nə lə tʀuv pɑ dʀolˌ sa nə mə fε pɑ ʀiʀ
Zdá sa, že bude pršať.
Le temps est à la pluie.
lə tɑ̃ εta la plɥi
To sa mi nezdá. (pravdepodobné)
Ça me semble peu probable.
sa mə sɑ̃bl pø pʀɔbabl
Zdanie klame.
Les apparences sont trompeuses.
lezapaʀɑ̃s sɔ̃ tʀɔ̃pøz