zaviesť

1(vedením dostať) conduire, (odviesť) emmener

Zavedieš nás tam?
Tu nous y emmènes ?
ty nuzi ɑ̃mεn ?
Zavediem vás tam.
Je vous y amène.
ʒə vuzi amεn
Zaviedol som ju domov.
Je l'ai emmenée chez elle.
ʒə le ɑ̃m(ə)ne ʃezεl
Zavediem vás do jeho kancelárie.
Je vais vous conduire dans son bureau.
ʒə vε vu kɔ̃dɥiʀ dɑ̃ sɔ̃ byʀo

2(novinku ap.) établir, introduire, lancer

Chcú znova zaviesť trest smrti.
Ils veulent rétablir la peine de mort.
il vøl ʀetabliʀ la pεn də mɔʀ
Zaviedli nové metódy.
Ils ont introduit de nouvelles méthodes.
ilzɔ̃ ε̃tʀɔdɥi də nuvεl metɔd
Dali sme si zaviesť telefón.
On a fait installer le téléphone.
ɔ̃na fε ε̃stale lə telefɔn