zatvoriť

fermer, (uväzniť) enfermer, emprisonner

Zatvor za sebou dvere.
Ferme la porte derrière toi.
fεʀm la pɔʀt dεʀjεʀ twa
Zatvoril si okno?
Tu as fermé la fenêtre ?
ty ɑ fεʀme la f(ə)nεtʀ ?
Dvere sa zatvárajú samy. (automaticky)
La porte ferme automatiquement.
la pɔʀt fεʀm ɔtɔmatikmɑ̃
Zatvorte oči.
Fermez les yeux.
fεʀme lezjø
Zatvárajú sa mi oči.
J'ai les paupières lourdes.
ʒe le popjεʀ luʀd
O koľkej zatvárajú obchody?
À quelle heure ferment les magasins ?
a kεl œʀ fεʀmɑ̃ le magazε̃ ?
V sobotu je/majú zatvorené.
Le samedi, c'est fermé.
lə samdiˌ se fεʀme
Zatvorili ho (do väzenia).
On l'a emprisonné., Il s'est fait emprisonner.
ɔ̃ la ɑ̃pʀizɔneˌ il se fε ɑ̃pʀizɔne