zastaviť sa

1(ustať v pohybe) s'arrêter

Zastavili sa mi hodinky.
Ma montre s'est arrêtée.
ma mɔ̃tʀ setaʀete
Celý deň som sa ani nezastavil.
Je n'ai pas arrêté de toute la journée.
ʒə ne pɑ aʀete də tut la ʒuʀne
Ten sa nezastaví pred ničím!
Il ne reculera devant rien !
il nə ʀ(ə)kyl(ə)ʀa d(ə)vɑ̃ ʀjε̃ !

2(zájsť niekam) u koho aller voir qqn, (zaskočiť) passer chez qqn

Zastavte sa (niekedy) na kus reči!
Passez chez moi (un jour) !
pɑse ʃe mwa (œ̃ ʒuʀ) !
Zastavím sa neskôr.
Je viendrai plus tard.
ʒə vjε̃dʀe ply taʀ
Zastavím sa po teba o hodinu.
Je vais te chercher dans une heure.
ʒə vε tə ʃεʀʃe dɑ̃zyn œʀ