zasmiať sa

komu/čomu rire de qqn/qqch, na koho sourire à qqn

Zasmial sa môjmu vtipu.
Ma blague l'a fait rire.
ma blag la fε ʀiʀ
Dovoľ, aby som sa zasmial!
Laisse-moi rire !
lεsmwa ʀiʀ !