zaradiť sa

se ranger, (do skupiny ap.) se classer

Zaraďte sa do radu.
Faites la queue.
fεt la kø
Zaradil sa medzi najlepších.
Il s'est classé parmi les meilleurs.
il se klɑse paʀmi le mεjœʀ
Odmietajú sa zaradiť do spoločnosti.
Ils refusent de s'intégrer dans la société.
il ʀ(ə)fyz də sε̃tegʀe dɑ̃ la sɔsjete