zapnúť

1(spojiť zapínadlom) boutonner, attacher, (na pracku) boucler

Zapnite si (bezpečnostné) pásy.
Attachez vos ceintures de sécurité.
ataʃe vo sε̃tyʀ də sekyʀite
Ako sa to zapína?
Comment est-ce qu'on l'attache ?, (hovor.) On l'attache comment ?
kɔmɑ̃ εs kɔ̃ lataʃ ?ˌ ɔ̃ lataʃ kɔmɑ̃ ?
Zapni sa, ochladzuje sa.
Boutonne-toi, il commence à faire froid.
butɔntwaˌ il kɔmɑ̃s a fεʀ fʀwa
Zapni si rázporok!
Ferme ta braguette !
fεʀm ta bʀagεt !

2(zapojiť) allumer, (do siete) brancher, (počítač) démarrer

Zapni rádio.
Allume la radio.
alym la ʀadjo
Televízor je zapnutý.
La télé(vision) est allumée.
la tele(vizjɔ̃) εtalyme
Kúrenie sa zapne samo.
Le chauffage s'allume automatiquement., Le chauffage démarre automatiquement.
lə ʃofaʒ salym ɔtɔmatikmɑ̃ˌ lə ʃofaʒ demaʀ ɔtɔmatikmɑ̃