zaobchádzať

s kým traiter qqn, (používať) s čím manier, utiliser qqch

Zaobchádza s ňou hrozne.
Il la traite rudement.
il la tʀεt ʀydmɑ̃
Zaobchádza s nimi v rukavičkách.
Il prend des gants avec eux.
il pʀɑ̃ de gɑ̃ avεk ø
Viete zaobchádzať s počítačom?
Êtes-vous compétent en informatique ?
εtvu kɔ̃petɑ̃ ɑ̃nε̃fɔʀmatik ?
zaobchádzať s kým tvrdo
être dur avec qqn
εtʀ dyʀ