založiť, zakladať

fonder

Založil si malú firmu.
Il a fondé une petite entreprise.
il a fɔ̃de yn p(ə)tit ɑ̃tʀəpʀiz
Organizácia bola založená v...
L'organisation a été fondée en...
lɔʀganizasjɔ̃ a ete fɔ̃de ɑ̃
Niekam som to musel založiť.
J'ai dû l'égarer quelque part.
ʒe dy legaʀe kεlk(ə) paʀ
Zakladá si na tom, čo dosiahol.
Il se targue de ses succès.
il sə taʀg də se syksε
Zakladá si na svojom zovňajšku.
Il soigne son apparence.
il swaɲ sɔnapaʀɑ̃s
Chcem si založiť účet.
Je voudrais ouvrir un compte.
ʒə vudʀε uvʀiʀ œ̃ kɔ̃t
Založíš ma? (požičiaš mi)
Tu peux me taper/m'avancer un peu d'argent ?
ty pø mə tape/mavɑ̃se œ̃ pø daʀʒɑ̃ ?