zájsť

kam aller qqpart, pre koho/čo (priniesť, priviesť) aller chercher qqn/qqch

Zájdi poňho.
Va le chercher.
va lə ʃεʀʃe
Zájdem na nákup.
Je vais faire les courses.
ʒə vε fεʀ le kuʀs
Nezájdeme si dnes večer niekam?
Et si on sortait ce soir ?
e si ɔ̃ sɔʀtε sə swaʀ ?
Slnko (už) zašlo. (zapadlo)
Le soleil s'est couché.
lə sɔlεj se kuʃe
Slnko (už) zašlo. (za mraky)
Le soleil s'est caché.
lə sɔlεj se kaʃe
Zašli príliš ďaleko!
Ils ont dépassé les bornes !
ilzɔ̃ depɑse le bɔʀn !