zabrať

occuper, (priestor aj čas) prendre, (prejaviť účinok) faire son effet

Zaberá to veľa miesta.
Ça prend trop de place.
sa pʀɑ̃ tʀo də plas
Zaberie to veľa času.
Ça va prendre beaucoup de temps.
sa va pʀɑ̃dʀ boku də tɑ̃
Ako dlho ti to zaberie?
Combien de temps est-ce que ça va te prendre ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə sa va tə pʀɑ̃dʀ ?
Nezaberie to veľa času.
Ce ne sera pas long.
sə nə s(ə)ʀa pɑ lɔ̃
Zaber! (ťahaj)
Tire plus fort !
tiʀ ply fɔʀ !
Zaber! (tlač)
Pousse plus fort !
pus ply fɔʀ !
Dalo mi to zabrať. (unavilo ma to)
Ça m'a épuisé.
sa ma epɥize
Tí mi dávajú pekne zabrať.
Ils me font souffrir.
il mə fɔ̃ sufʀiʀ
Zabral som sa do čítania...
Je me suis plongé dans la lecture...
ʒə mə sɥi plɔ̃ʒe dɑ̃ la lεktyʀ
Zaberie mi to plus-mínus hodinu.
Ça va me prendre plus ou moins une heure.
sa va mə pʀɑ̃dʀ ply u meε̃zyn œʀ