zabaliť

emballer, empaqueter, envelopper

Môžete mi to zabaliť?
Voulez-vous me l'emballer ?
vulevu mə lɑ̃bale ?
zabaliť to (skončiť)
(s')arrêter
aʀete
zabaliť to (vzdať)
laisser tomber
lese tɔ̃be
zabaliť to (v práci ap.)
finir
finiʀ