vyznať, vyznávať

déclarer, confesser

Vyznal jej lásku.
Il lui a déclaré son amour.
il lɥi a deklaʀe sɔnamuʀ
Vyznáva zdravý životný štýl.
Elle a adopté un mode de vie sain.
εl a adɔpte œ̃ mɔd də vi sε̃
Vyznávajú kresťanstvo.
Ils sont chrétiens.
il sɔ̃ kʀetjε̃