význam

1(zmysel) sens m, (slova ap.) signification f

To slovo má viac významov.
Ce mot a plusieurs significations.
sə mo a plyzjœʀ siɲifikasjɔ̃
To nemá význam.
Cela n'a pas de sens.
s(ə)la na pɑ də sɑ̃s
Aký to má význam?
Quel en est le sens ?, (hovor.) À quoi bon ?
kεl ɑ̃nε lə sɑ̃s ?ˌ a kwa bɔ̃ ?
Nemá význam chodiť tam.
Inutile d'y aller.
inytil di ale
v prenesenom význame
au sens figuré
o sɑ̃s figyʀe

2(dôležitosť) importance f, valeur f

Neprikladám tomu veľký význam.
Je n'y attache pas une grande importance.
ʒə ni ataʃ pɑ yn gʀɑ̃d ε̃pɔʀtɑ̃s
Asi to má pre nich veľký význam.
C'est peut-être très important pour eux.
se pøtεtʀ tʀεzε̃pɔʀtɑ̃ puʀ ø
Má to pre nás kľúčový význam.
C'est d'une importance primordiale pour nous.
se dyn ε̃pɔʀtɑ̃s pʀimɔʀdjal puʀ nu