vyvinúť (sa), vyvíjať (sa)

développer, (nátlak ap.) déployer

Vyvinieme všetko úsilie...
On va déployer tous les efforts pour que...
ɔ̃ va deplwaje tulezefɔʀt puʀ kə
Vyvíja sa to dobre.
Ça va bien.
sa va bjε̃
Udalosti sa vyvíjajú rýchlo.
Les événements évoluent vite.
lezevenmɑ̃ ? vit