vyviesť, vyvádzať

1(von) sortir, conduire, faire sortir

Vyviedol nás z lesa.
Il nous a fait sortir de la forêt.
il nuza fε sɔʀtiʀ də la fɔʀε
Musím vás vyviesť z omylu.
Je dois vous tirer de l'erreur.
ʒə dwa vu tiʀe də lεʀœʀ
Policajt ma vyviedol z obchodu.
Le policier m'a fait sortir du magasin.
lə pɔlisje ma fε sɔʀtiʀ dy magazε̃

2(vyparatiť) faire

Čo si to vyviedol?
Qu'est-ce que tu as fabriqué ?
kεs kə ty ɑ fabʀike ?
Nie že vyvedieš nejakú hlúposť.
Fais attention de ne pas faire une bêtise.
fε atɑ̃sjɔ̃ də nə pɑ fεʀ yn betiz
Prestaň vyvádzať. (hnevať)
Arrête de faire les tiennes !
aʀεt də fεʀ le tjεn !
Prestaň vyvádzať. (blázniť)
Arrête de faire les tiennes !
aʀεt də fεʀ le tjεn !
Keď som jej to povedal, začala vyvádzať.
Quand je le lui ai dit, elle s'est mise à faire des siennes.
kɑ̃ ʒə lə lɥi ε diˌ εl se miz a fεʀ de sjεn