vysvetliť

expliquer

Mohli by ste mi to vysvetliť?
Pourriez-vous me l'expliquer ?
puʀjevu mə lεksplike ?
Vysvetlím vám to na príklade.
Je vais vous l'expliquer par un exemple.
ʒə vε vu lεksplike paʀ œ̃nεgzɑ̃pl
Neviem si to vysvetliť.
Je n'arrive pas à le comprendre.
ʒə naʀiv pɑ a lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
To si si zle vysvetlil.
Tu l'as mal compris.
ty lɑ mal kɔ̃pʀi