vykonať

réaliser, effectuer, (urobiť) faire

Vykonali sme nejaké zmeny.
On a procédé à quelques changements.
ɔ̃na pʀɔsede a kεlk(ə) ʃɑ̃ʒmɑ̃
Čo si to vykonal?
Regarde un peu ce que tu as fait !
ʀ(ə)gaʀd œ̃ pø sə kə ty ɑ fε !
Vykonám!
À vos ordres !
a vozɔʀdʀ !
vykonať telesnú potrebu
satisfaire un besoin naturel
satisfεʀ œ̃ bəzwε̃ natyʀεl