vyjadriť

exprimer, formuler, présenter

Vyjadril svoje obavy.
Il a exprimé ses inquiétudes.
il a εpʀime sezε̃kjetyd
Ťažko sa to dá vyjadriť slovami.
C'est difficile à exprimer par les mots.
se difisil a εkspʀime paʀ le mo
Rád by som vyjadril úprimnú sústrasť.
J'aimerais vous présenter mes plus sincères condoléances.
ʒεmʀε vu pʀezɑ̃te me ply sε̃sεʀ kɔ̃dɔleɑ̃s
Neviem, ako to mám vyjadriť.
Je ne sais pas comment l'exprimer., Je ne sais comment dire.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ lεkspʀimeˌ ʒə nə sε kɔmɑ̃ diʀ