vyhrať

gagner, (cenu) remporter

Kto vyhral?
Qui a gagné ?
ki a gaɲe ?
Vyhral nad ním v šachu.
Il l'a battu aux échecs.
il la baty ozeʃεk
Vyhrala v lotérii.
Elle a gagné à la loterie.
εl a gaɲe a la lɔtʀi
Kto vyhráva?
Qui gagne ?, Qui est le gagnant ?
ki gaɲ ?ˌ ki ε lə gaɲɑ̃ ?
A (cenu) vyhráva...
Et le gagnant est...
e lə gaɲɑ̃ ε