vyhovovať

komu satisfaire qqn, (byť vhod) komu/čomu convenir à qqn/qqch

Vyhovuje vám to?
Cela vous convient ?
s(ə)la vu kɔ̃vjε̃ ?
Ak vám to nevyhovuje...
Si cela ne vous convient pas...
si s(ə)la nə vu kɔ̃vjε̃ pɑ
Tento termín mi veľmi nevyhovuje.
Cette date ne me convient pas du tout.
sεt dat nə mə kɔ̃vjε̃ pɑ dy tu