výhoda

avantage m, plus m, (výsada) privilège m

Získali sme výhodu nad kým.
Nous avons pris l'avantage sur qqn.
nuzavɔ̃ pʀi lavɑ̃taʒ
vo výhode.
Ils ont l'avantage.
ilzɔ̃ lavɑ̃taʒ
Výhodou je, že...
L'avantage est que...
lavɑ̃taʒ ε kə
Aké sú výhody tohto riešenia?
Quels sont les avantages de cette solution ?
kεl sɔ̃ lezavɑ̃taʒ də sεt sɔlysjɔ̃ ?
výhody aj nevýhody čoho
avantages et inconvénients de qqch
avɑ̃taʒ e ε̃kɔ̃venjɑ̃t