vydržať

1(do konca ap.) tenir (bon)

Vydrž!
Accroche-toi !
akʀɔʃtwa !
Vydrží celý deň čítať.
Elle est capable de passer la journée à lire.
εl ε kapabl də pɑse la ʒuʀne a liʀ
Neviem, ako dlho to vydržím. (robiť ap.)
Je ne sais pas combien de temps je peux tenir le coup.
ʒə nə sε pɑ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ʒə pø t(ə)niʀ lə ku

2(zniesť, prekonať) supporter, soutenir, (hovor.) tenir le coup

To sa nedá vydržať.
C'est insupportable.
setε̃sypɔʀtabl
to nevydržím.
Je n'en peux plus., Je ne peux plus tenir.
ʒə nɑ̃ pø plyˌ ʒə nə pø ply t(ə)niʀ
Veľa vydrží. (je tvrdý)
Il est dur à cuire.
il ε dyʀ a kɥiʀ

3(zostať v dobrom stave ap.) durer, se maintenir

V chladničke to vydrží týždeň.
Ça reste frais une semaine dans le frigo.
sa ʀεst fʀε yn s(ə)mεn dɑ̃ lə fʀigo
Také topánky vydržia dlho.
De telles chaussures feront de l'usage.
də tεl ʃosyʀ fəʀɔ̃ də lyzaʒ
Prímerie asi dlho nevydrží.
La trêve ne va probablement pas durer.
la tʀεv nə va pʀɔbabləmɑ̃ pɑ dyʀe
Pekné počasie vydrží niekoľko dní.
Le beau temps se maintiendra quelques jours.
lə bo tɑ̃ sə ? kεlk(ə) ʒuʀ
Tá suma nám musí vydržať na týždeň.
Cette somme doit nous suffire une semaine.
sεt sɔm dwa nu syfiʀ yn s(ə)mεn