vydať, vydávať

1(vytlačiť) éditer, publier, imprimer

Vydal viac než 10 kníh.
Il a publié plus de dix livres., Il a sorti plus de dix livres.
il a pyblije plys də di livʀˌ il a sɔʀti plys də di livʀ
Vydávajú nový album...
Ils sortent un nouvel album...
il sɔʀt œ̃ nuvεl albɔm
Bol vydaný rozkaz, aby...
L'ordre a été donné de...
lɔʀdʀ a ete dɔne də

2(zločinca ap.) livrer, (zo seba) rendre

Vydali zločinca polícii.
Ils ont livré le criminel à la police/aux mains de la police.
ilzɔ̃ livʀe lə kʀiminεl a la pɔlis/o mε̃ də la pɔlis
Odmietli vydať rukojemníkov.
Ils ont refusé de livrer/relâcher les otages.
ilzɔ̃ ʀəfyze də livʀe/ʀ(ə)lɑʃe lezɔtaʒ
Vrah bude vydaný späť do Británie.
L'assassin sera extradé vers la Grande-Bretagne.
lasasε̃ s(ə)ʀa εkstʀade vεʀ la gʀɑ̃dbʀətaɲ
Čo to vydáva tie zvuky?
D'où viennent ces bruits ?
du vjεn se bʀɥit ?
Nevydal ani hláska.
Il n'a pas pipé.
il na pɑ pipe