vychádzať

sortir, quitter, (dobre ap.) bien tomber

Nevychádzaj z domu!
Ne sors pas (de la maison) !
nə sɔʀ pɑ (də la mεzɔ̃) !
Slnko už vychádza.
Le soleil se lève déjà.
lə sɔlεj sə lεv deʒa
Tento časopis vychádza každý týždeň.
Ce magazine paraît chaque semaine., C'est un hebdomadaire.
sə magazin paʀε ʃak s(ə)mεnˌ setœ̃nεbdɔmadεʀ
Vychádzaš s ním dobre?
Tu es en bons termes avec lui ?
ty e ɑ̃ bɔ̃ tεʀm avεk lɥi ?
Ja nevychádzam z údivu.
J'en reviens pas.
ʒɑ̃ ʀəvjε̃ pɑ
Tento rok vychádza Štedrý deň na nedeľu.
La veille de Noël tombe sur un dimanche cette année.
la vεj də nɔεl tɔ̃b syʀ œ̃ dimɑ̃ʃ sεt ane
Všetko mi (teraz) vychádza.
Ça marche bien pour moi en ce moment.
sa maʀʃ bjε̃ puʀ mwa ɑ̃ sə mɔmɑ̃