všetci, všetky

tous/toutes, tout le monde

Snažím sa zo všetkých síl.
Je fais de mon mieux.
ʒə fε də mɔ̃ mjø
Vieš písať všetkými desiatimi? (na stroji)
Tu sais taper en aveugle ?
ty sε tape ɑ̃navœgl ?
Nech idú všetci dočerta.
Qu'on me fiche la paix.
kɔ̃ mə fiʃ la pε
Nemá všetkých päť pohromade.
Il lui manque une case., Il a perdu la boule.
il lɥi mɑ̃k yn kɑzˌ il a pεʀdy la bul
všetci traja
tous les trois
tule tʀwɑ
na všetkých štyroch (končatinách)
à quatre pattes
a katʀ pat
my všetci
nous tous
nu tus