vravieť

komu čo, komu o čom dire qqch à qqch, (rozprávať) raconter

Nevrav! (Vážne?)
Sans blague !
sɑ̃ blag !
Čo to vravíš?
Qu'est-ce que tu racontes ?
kεs kə ty ʀakɔ̃t ?
Tak vrav, som samé ucho!
Vas-y/Je t'en prie, je suis tout ouïe !
vazi/ʒə tɑ̃ pʀiˌ ʒə sɥi tutwi !
Nevravel som ti to? (že to tak bude)
Je te l'avais bien dit !
ʒə tə lavε bjε̃ di !