vrátiť sa

rentrer, retourner, revenir

Hneď sa vrátim.
Je reviens tout de suite.
ʒə ʀəvjε̃ tu də sɥit
Kedy sa vráti?
Quand sera-t-il de retour ?
kɑ̃ s(ə)ʀatil də ʀ(ə)tuʀ ?
Vráť sa!
Reviens !
ʀəvjε̃ !
sa vracia!
Il revient !
il ʀəvjε̃ !
Musím sa vrátiť po tašku.
Il faut que je revienne pour prendre mon sac.
il fo kə ʒə ʀ(ə)vjεn puʀ pʀɑ̃dʀ mɔ̃ sak
Vrátim sa k tomu neskôr.
Je reviendrai sur cela plus tard.
ʒə ʀ(ə)vjε̃dʀe syʀ s(ə)la ply taʀ
Už sa k tomu nechcem vracať.
Je ne veux plus revenir là-dessus.
ʒə nə vø ply ʀ(ə)vəniʀ lad(ə)sy
To sa mu vráti. (vypomstí sa to)
Ça va se retourner contre lui.
sa va sə ʀ(ə)tuʀne kɔ̃tʀ lɥi