vrátiť

rendre, restituer, redonner

Môžete mi to vrátiť?
Vous pouvez me le rendre ?
vu puve mə lə ʀɑ̃dʀ ?
Nevrátil mi to.
Il ne me l'a pas rendu.
il nə mə la pɑ ʀɑ̃dy
Vrátia vám peniaze. (pri reklamácii)
Ils vont vous (le) rembourser.
il vɔ̃ vu (lə) ʀɑ̃buʀse
Ihneď to vráť. (na miesto)
Remets-le à sa place tout de suite.
ʀ(ə)mεlə a sa plas tu də sɥit
Z letiska nás vrátili späť.
On s'est fait renvoyer de l'aéroport.
ɔ̃ se fε ʀɑ̃vwaje də laeʀɔpɔʀ
(Veď) ja mu to vrátim! (v zlom)
Je le lui rendrai (bien) !
ʒə lə lɥi ʀɑ̃dʀe (bjε̃) !