volať

appeler

Odkiaľ voláš?
D'où appelles-tu ?
du apεlty ?
Už volal niekoľkokrát.
Il a déjà appelé plusieurs fois.
il a deʒa ap(ə)le plyzjœʀ fwa
volať na účet volaného
appeler en PCV
ap(ə)le ɑ̃ peseve
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
À beau jeu, beau retour.
a bo ʒøˌ bo ʀ(ə)tuʀ