veľký

grand/grande, gros/grosse

Aký je veľký? (koľko má rokov)
Quel âge a-t-il ?, (hovor.) Il a quel âge ?
kεl ɑʒ atil ?ˌ il a kεl ɑʒ ?
Aký veľký je ten súbor?
Quelle est la taille de ce fichier ?
kεl ε la tɑj də sə fiʃje ?
Dám si veľkú kolu.
Un grand coca pour moi., Je prends un grand coca.
œ̃ gʀɑ̃ kɔka puʀ mwaˌ ʒə pʀɑ̃ œ̃ gʀɑ̃ kɔka
Až budem veľký...
Quand je serai grand...
kɑ̃ ʒə s(ə)ʀe gʀɑ̃
Zarába veľké peniaze.
Il gagne beaucoup d'argent.
il gaɲ boku daʀʒɑ̃
... je dvakrát väčší ako...
... il est deux fois plus grand que...
... il ε dø fwa ply gʀɑ̃ kə
Ktorý je najväčší?
Lequel est le plus grand ?
ləkεl ε lə ply gʀɑ̃ ?
Má veľký vplyv. (je vplyvný)
Il est très influent.
il ε tʀεzε̃flyɑ̃
Tie topánky sú mi priveľké.
Ces chaussures sont trop grandes pour moi.
se ʃosyʀ sɔ̃ tʀo gʀɑ̃d puʀ mwa
veľká neznáma (o človeku ap.)
grande inconnue
gʀɑ̃d ε̃kɔny
veľké zviera
gros bonnet, grosse légume, grosse huile
gʀo bɔnεˌ gʀos legymˌ gʀos ɥil