veľa

beaucoup, bien

Bolo tam veľa ľudí.
Il y avait beaucoup de monde.
iljavε boku də mɔ̃d
Veľa sa toho nevie...
On connaît peu...
ɔ̃ kɔnε pø
Veľa šťastia!
Bonne chance !
bɔn ʃɑ̃s !
Veľa som o tebe/vás počul.
J'ai beaucoup entendu parler de toi/vous.
ʒe boku ɑ̃tɑ̃dy paʀle də twa/vu
To je na mňa veľa.
Ça, c'est trop pour moi.
saˌ se tʀo puʀ mwa
Veľa toho nenahovorí.
Il n'est pas trop bavard.
il nε pɑ tʀo bavaʀ
Veľa som premýšľal.
J'ai beaucoup réfléchi.
ʒe boku ʀefleʃi
Znamená pre mňa veľa.
Il compte beaucoup pour moi.
il kɔ̃t boku puʀ mwa
Veľa kriku pre nič.
Beaucoup de bruit pour rien.
boku də bʀɥi puʀ ʀjε̃