vedľa1

koho/čoho à côté de qqn/qqch

Stála vedľa mňa.
Elle se tenait à côté de moi.
εl sə t(ə)nε a kote də mwa
Bývame vedľa seba.
On est des voisins.
ɔ̃nε de vwazε̃
Postav to vedľa postele.
Mets-le à côté du lit.
mεlə a kote dy li
tesne vedľa koho/čoho
juste à côté de qqn/qqch
ʒyst a kote