varovať

pred kým/čím avertir, prévenir de qqn/qqch

Varujem ťa.
Je te préviens.
ʒə tə pʀevjε̃
Varoval ho, aby to nerobil.
Il l'avertissait de ne pas le faire.
il lavεʀtisε də nə pɑ lə fεʀ
Varoval som ťa, ale nechcel si ma počúvať.
Je t'ai averti mais tu ne voulais pas m'écouter.
ʒə te avεʀti mε ty nə vulε pɑ mekute
bez varovania
sans avertissement
sɑ̃zavεʀtismɑ̃