váhať

hésiter, balancer, (otáľať) s čím tarder à faire qqch

Neváhal ani chvíľu.
Il n'a pas hésité une seconde.
il na pɑ ezite yn s(ə)gɔ̃d
Chvíľočku som váhal.
J'ai hésité un peu.
ʒe ezite œ̃ pø
Neváhajte nás kontaktovať.
N'hésitez pas à nous contacter.
nezite pɑ a nu kɔ̃takte
Že váhaš!
Bien sûr., Et comment !, Qu'est-ce que tu crois ?
bjε̃ syʀˌ e kɔmɑ̃ !ˌ kεs kə ty kʀwa ?
po dlhom váhaní
après de longues hésitations
apʀε də lɔ̃gesitasjɔ̃
bez váhania
sans hésiter, sans hésitation, sans balancer
sɑ̃zeziteˌ sɑ̃zezitasjɔ̃ˌ sɑ̃ balɑ̃se