väčšina

majorité f, la plupart

Väčšinu z nich nepoznám.
Je ne connais presque aucun d'entre eux.
ʒə nə kɔnε pʀεsk okœ̃ dɑ̃tʀ ø
Väčšinu času som strávil doma.
J'ai passé la plupart du temps chez moi/à la maison.
ʒe pɑse la plypaʀ dy tɑ̃ ʃe mwa/a la mεzɔ̃
prevažná/drvivá väčšina
majorité écrasante
maʒɔʀite ekʀazɑ̃t
vo väčšine prípadov
dans la plupart des cas, dans la majorité des cas
dɑ̃ la plypaʀ de kɑˌ dɑ̃ la maʒɔʀite de kɑ