užiť si, užívať si

čoho jouir, profiter de qqch, (zakúsiť) éprouver qqch

Užite si to.
Amusez-vous bien.
amyzevu bjε̃
Užil si si večierok?
Tu t'es bien amusé à la soirée ?
ty tε bjε̃namyze a la swaʀe ?
Parádne sme si to užili.
Nous avons passé du bon temps.
nuzavɔ̃ pɑse dy bɔ̃ tɑ̃
Ani som si to poriadne neužil.
Je n'ai pas eu le temps d'en profiter.
ʒə ne pɑ y lə tɑ̃ dɑ̃ pʀɔfite
Užívaj si život naplno.
Profite de la vie au maximum.
pʀɔfit də la vi o maksimɔm