uvažovať

raisonner, délibérer, considérer

Uvažuj! (rozmýšľaj trochu)
Réfléchis un peu !, (hovor.) Fais travailler tes méninges !
ʀefleʃi œ̃ pø !ˌ fε tʀavaje te menε̃ʒ !
Pouvažuj o tom.
Réfléchis-y !
ʀefleʃizi !
Uvažujem o tom, že by som...
J'envisage...
ʒɑ̃vizaʒ
O tom som nikdy neuvažoval.
Je n'y ai jamais pensé.
ʒə ni ε ʒamε pɑ̃se