urobiť

1(vykonať) faire, (vyrobiť) fabriquer, construire

Urobím, čo budem môcť.
Je ferai de mon mieux., Je ferai tout mon possible.
ʒə f(ə)ʀe də mɔ̃ mjøˌ ʒə f(ə)ʀe tu mɔ̃ pɔsibl
Neurobil som nič zlé!
Je n'ai fait rien de mal !
ʒə ne fε ʀjε̃ də mal !
Čo s tým urobíme? (s problémom)
Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
kεs kɔ̃ fε avεk sa ?
Urobil dobre.
Il a bien fait.
il a bjε̃ fε
To ti urobí dobre.
Ça te fera du bien.
sa tə f(ə)ʀa dy bjε̃
Pozri sa, čo si urobil!
Regarde ce que tu as fait !
ʀ(ə)gaʀd sə kə ty ɑ fε !
Urobil si skúšky?
Tu as passé tes examens ?
ty ɑ pɑse tezεgzamε̃ ?
Neurobil tú skúšku.
Il a échoué à l'examen., Il a raté l'examen.
il a eʃwe a lεgzamε̃ˌ il a ʀate lεgzamε̃
Urobil ti niečo? (ublížil ti)
Il t'a fait mal ?
il ta fε mal ?
Čo som ti urobil?
Qu'est-ce que je t'ai fait ?
kεs kə ʒə te fε ?
Urobil jej to naschvál.
Il l'a fait pour la vexer.
il la fε puʀ la vεkse
Urobil si peknú hlúposť.
Tu as fait une bêtise !
ty ɑ fε yn betiz !
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même., Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même.
il nə fo pɑ ʀ(ə)mεtʀ o lɑ̃dmε̃ sə kɔ̃ pø fεʀ lə ʒuʀ mεmˌ nə ʀ(ə)mε pɑ o lɑ̃dmε̃ sə kə ty pø fεʀ lə ʒuʀ mεm
Kde som urobil chybu?
Qu'est ce que j'ai fait de mal ?
kε sə kə ʒe fε də mal ?
Urobili s tým/ním krátky proces.
On en a fini rapidement avec ça/lui.
ɔ̃nɑ̃na fini ʀapidmɑ̃ avεk sa/lɥi

2(vytvoriť ap.) faire

Urobím niečo na obed.
Je vais préparer quelque chose pour le déjeuner.
ʒə vε pʀepaʀe kεlk(ə) ʃoz puʀ lə deʒœne
Urobte miesto.
Faites de la place.
fεt də la plas
Urobili by ste nám fotku?
Pourriez-vous nous prendre en photo ?, Pourriez-vous nous faire une photo ?
puʀjevu nu pʀɑ̃dʀ ɑ̃ fɔto ?ˌ puʀjevu nu fεʀ yn fɔto ?
Urobil v tom pekný neporiadok.
Il y a mis du désordre.
ilja mi dy dezɔʀdʀ
Urobila na nás dobrý dojem.
Elle nous a fait bonne impression.
εl nuza fε bɔn ε̃pʀesjɔ̃
Urobili ho predsedom.
Ils l'ont fait président.
il lɔ̃ fε pʀezidɑ̃