umožniť

(čo) rendre possible, permettre, faciliter qqch

Neumožnil mi to.
Il ne m'a pas laissé le faire.
il nə ma pɑ lεse lə fεʀ
To nám umožnilo použiť viac...
Ça nous a permis d'utiliser plus de...
sa nuza pεʀmi dytilize plys də
Toto nám umožní, aby sme...
Ça nous permettra de...
sa nu pεʀmεtʀa də
Nebolo nám to umožnené.
On n'a pas été autorisé à le faire.
ɔ̃ na pɑ ete ɔtɔʀize a lə fεʀ