udržať

(main)tenir, garder, (záujem ap.) soutenir

Udržíš tajomstvo?
Tu sais garder un secret ?
ty sε gaʀde œ̃ səkʀε ?
Snaží sa s nimi udržať krok.
Il essaye de les suivre.
il esεj də le sɥivʀ
Snažili sme sa ho udržať nažive.
Nous avons essayé de le maintenir en vie.
nuzavɔ̃ eseje də lə mε̃t(ə)niʀ ɑ̃ vi