učiť sa

čo apprendre (à faire) qqch, (študovať) travailler, étudier qqch

Učí sa chodiť.
Il apprend à marcher., Il fait ses premiers pas.
il apʀɑ̃ a maʀʃeˌ il fε se pʀəmje pɑ
Učím sa latinčinu už päť rokov.
J'apprends le latin depuis cinq ans.
ʒapʀɑ̃d lə latε̃ dəpɥi sε̃k ɑ̃
Rýchlo sa učí.
Il apprend vite.
il apʀɑ̃ vit
učiť sa čo naspamäť
apprendre qqch par cœur
apʀɑ̃dʀ paʀ kœʀ
Naše deti sa učia celkom dobre.
Nos enfants ont d'assez bons résultats scolaires.
nozɑ̃fɑ̃ ɔ̃ dase bɔ̃ ʀezylta skɔlεʀ
Musím sa učiť na skúšku.
Je dois préparer mon examen.
ʒə dwa pʀepaʀe mɔnεgzamε̃
Mal by si sa viac učiť.
Tu devrais travailler plus.
ty dəvʀε tʀavaje ply
Zle sa učí.
Il travaille mal., Il n'a pas de bons résultats.
il tʀavaj malˌ il na pɑ də bɔ̃ ʀezylta
Učenie ma strašne nebaví.
Je déteste réviser.
ʒə detεst ʀevize
Človek sa učí na vlastných chybách.
L'homme apprend de ses erreurs.
lɔm apʀɑ̃ də sezeʀœʀ