tváriť sa

avoir l'air, (robiť sa nejakým) prendre des airs, faire semblant

Čo/Prečo sa (tak) tváriš?
Qu'est-ce que tu as à faire une tête pareille ?
kεs kə ty ɑ a fεʀ yn tεt paʀεj ?
Tváril sa smutne.
Il avait l'air triste.
il avε lεʀ tʀist
Netvár sa tak!
Ne fais pas cette tête(-là) !
nə fε pɑ sεt tεt(la) !
Tváril sa ako neviniatko.
Il prenait un air de sainte nitouche.
il pʀənε œ̃nεʀ də sε̃t nituʃ
Tvári sa, že o tom nevie.
Il fait semblant de l'ignorer.
il fε sɑ̃blɑ̃ də liɲɔʀe
Tvárila sa, akoby sa nič nestalo.
Elle faisait comme si de rien n'était.
εl fəzε kɔm si də ʀjε̃ netε