tento, táto, toto

ce/cette, cela, ça

O tomto čase by tu už mal byť.
Il devrait être là à cette heure-ci.
il dəvʀε εtʀ la a sεt œʀsi
Práve toto ma štve.
C'est justement ce qui m'embête.
se ʒystəmɑ̃ sə ki mɑ̃bεt
No toto! (údiv ap.)
Ça alors !
sa alɔʀ !
práve v tomto okamihu
juste en ce moment
ʒyst ɑ̃ sə mɔmɑ̃